College over Titus

2010

pchoofthuis.jpg

Titus werd gelezen en geanalyseerd door de studenten van de faculteit Westindische Letteren aan de UvA. Vanmiddag is het afsluitende college. Vreemd, omdat het nog niet heel lang geleden is dat ik zelf aan die faculteit studeerde – en ongenadig andermans boeken onder de loep nam. Maar ook vleiend dat mijn roman nu al wetenschappelijk bekeken wordt. Hoe dan ook een interessante middag, vandaag om 12:00 uur in het PC Hoofthuis. Het is open, dus toegankelijk voor niet-studenten.

Maandag 17 mei 12:00 – 14:00 uur

PCHoofthuis Universiteit van Amsterdam, kamer 4.28

Andere posts...